Publikacje"Cash register robotization processes in the opinion of customers”

W ramach 37 międzynarodowej konferencji IBIMA (Kordoba, Hiszpania)


“The rise of robotization during COVID-19”

W ramach 37 międzynarodowej konferencji IBIMA (Kordoba, Hiszpania)


„Ocena skutków ekonomicznych robotyzacji na przykładzie sklepów samoobsługowych”

Rozdział w monografii „Przedsiębiorstwo w obliczu zmian społecznych, gospodarczych i technologicznych” wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego w partnerstwie z Wydawnictwem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie


"The acceptance level of the role of robots in workplaces and homes during the COVID-19 pandemic - research proposal"

W ramach 37 międzynarodowej konferencji IBIMA (Kordoba, Hiszpania)


"Future of fake news society"

Czasopismo: Współczesna Gospodarka; Tom 10 Nr 4 (2019): Współczesna Gospodarka, Tom 10, Numer 4 str. 1-10 (31 Grudzień 2019)